VÅRTERMIN 2024


Det går alltid bra att börja även om terminen startat. Vi har ”flytande” intagning hela terminen. Det är bara att hoppa in – tränarna hjälper dig komma ikapp! Åldersgräns: 15 år.

Tvätta händerna med tvål innan träning. Detta gäller även besökare. Vid minsta sjukdomssymptom stanna hemma.

Tider


OBS! Ny tider fr o m 4/4 2024. Vi har också bytt (tillfälligt) träningsplats till Huddingehallen.

Måndag

 • 20.30-22.00

Torsdag

 • 20.30-22.00

Lokalen har även andra spridda tider för eventuella extra pass och läger, om behovet skulle uppstå i närtid.

Termin datum


VT 2024

 • Vårterminen 2024 börjar 8 januari

Avgifter & betalning (per termin)


Vuxna

 • Årsavgift 350:-
 • Träning / termin 2300:-
 • Träning / halv termin 1300:-
 • Träning per gång / 100:-
 • Månadsvis (undantagsfall) / 440:-
 • Sommarträning (endast) / 500:-

Studerande/Pensionärer

 • Årsavgift 350:-
 • Träning / termin 1500:-
 • Träning / halv termin 850:-
 • Träning per gång / 100:-
 • Månadsvis (undantagsfall) / 440:-
 • Sommarträning (endast) / 500:-

OBS!

• Årsavgift betalas en gång per år. Alla förutom per gång betalande gäster ska betala årsavgift.

• Med termin menas vårtermin (VT) eller hösttermin (HT), vi har endast två terminer per år samt sommarträning.

• Månadsvis betalning infördes pga specifika önskemål och beviljas endast i undantagsfall.

• Sommarträning ingår om man betalat terminsavgift + årsavgift. Vill man endast träna under sommaren kostar det 500 kr + årsavgift.

• Betalning sker via bankgiro 5863-7950

• I OCR/meddelande fältet skriv: Namn, personnummer (om du har), vad du betalar för.
Tex: Anna Andersson, 19780527-0213, VT2023&Årsavgift.

Adress: Albygatan 117, 172 63 Sundbyberg
Telefon: 073-8176080
Org. nummer: 802532-1939


Vi har friskvårdsbidrag genom Epassi.

Bankgiro


Klubbens Bankgiro
5863-7950

Frågor om ekonomi
Kontakta ekonomiansvarig