Vad är Bujinkan och ninjutsu?


Bujinkan är en ”paraplyorganisation” bestående av nio olika stridskonstskolor samlade under samma ”tak”. Tre av skolorna har sin grund i den berömda ninjutsun – de japanska ninja/skuggkrigarnas stridskonst. Ninjutsu är också sedan århundraden ”inbakat” i de övriga sex stridskonstskolorna. Även om de inte är renodlade ninjaskolor bygger deras rörelsesätt på ninjutsuns. Målet är dock inte att lära sig alla de nio skolorna. Utan att använda det unika stridssystemet från ninjutsun som ett effektivt självförsvar och personlig utveckling.

I vår budo (stridskonst) tränar vi obeväpnad kamp och självförsvar med slag, sparkar, kast, vrid- och bryttekniker och med traditionella japanska vapen som svärd, stavar samt de olika specialvapen ninjorna använde.

Ninjutsu är unikt bland stridskonsterna
Ninjutsu är fri från aggression och fokuserar inte på styrka och prestation. Träningen handlar heller inte om att tvinga in kroppen i ett förutbestämt rörelsemönster. Utan om att lära eleven använda hela kroppen på ett effektivt och kreativt sätt mot en eller flera motståndare. Inom Bujinkan tävlar vi inte och fäster inte heller någon vikt vid bältesgrader, även om vi har sådana.

Vår budo har överlevt obeväpnad kamp ”man mot man” och på de japanska slagfälten. Det är därför den fortfarande existerar efter 900 år. Ninjutsu handlar inte om att vinna. Utan om att överleva.

Vi tränar ninjutsu under namnet Bujinkan.

Ninjutsuns ursprung


Här följer en kort bakgrund till ninjutsuns ursprung, berättad av vår stormästare Masaaki Hatsumi:

“Bland de gamla ninjutsudokument som jag ärvt av min lärare, finns flera pergamentrullar som talar om hur kinesiska ex-patrioter flydde sitt hemland för att söka en fristad på Japans öar. De tog med sig militära strategier, religiösa filosofier, folklore, kulturella värderingar, medicinskt kunnande och ett genomgående vidsynt perspektiv som blandade visdom från Kina, Tibet, Indien och östra Europa. Detta var deras gåvor till sina nyfunna lärljungar i Japan.

De levde som naturmänniskor och mystiker, avlägset och utestängda från kejsarens hov i huvudstaden. Samtidigt blev det japanska samhället alltmer strukturerat, klassindelat och slutligen hårt kontrollerat.

Hela tiden medan det japanska samhällets historia skrevs, fanns ninjas och deras väg till fulländning – känd som ninjutsu – i bakgrunden av de stora händelserna. Allt för att säkra sina familjers överlevnad och oberoende.

I Iga och Koga-regionerna blev ninjutsu en speciell konstart utvecklad till perfektion av över 70 familjer. Var och en med sina egna unika metoder, motiv och ideal.”

Masaaki Hatsumi

De nio stridskonstskolor som utgör Bujinkan är:

  • Gyokko Ryu Kosshijutsu
  • Koto Ryu Koppojutsu
  • Kukishinden Ryu Happo Bikenjutsu
  • Shindenfudo Ryu Dakentaijutsu
  • Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu
  • Gikan Ryu Koppojutsu
  • Togakure Ryu Ninpo (ninjaskola)
  • Kumogakure Ryu Ninpo (ninjaskola)
  • Gyokushin Ryu Ninpo (ninjaskola)